MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE” publikują oryginalne prace naukowe teoretyczne i doświadczalne z zakresu chemii, technologii wytwarzania oraz bezpieczeństwa stosowania materiałów wybuchowych, inżynierii materiałowej itp. Jak również artykuły referatowe oraz komunikaty prezentowane na corocznej 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej „IPOEX”. Każdy artykuł jest recenzowany. 


 
Contents Tom 1
2009
Tom 2
2010
Tom 3
2011

Tom 4
2012 

Tom 5
2013


Tom 6
2014
Tom 7
2015

Tom 8 
2016


Tom 9 
2017

Tom 10 
2018


Tom 11 (1)
2019
Tom 11 (2)
2019
Tom 12 (1)
2020

Tom 12 (2)
2020      


Pierwotną wersją czasopisma Materiały Wysokoenergetyczne jest wersja papierowa.

The primary version of High Energy Materials is the printed version.