Redaktor naczelny / Editor- in-Chief: prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda

https://orcid.org/0000-0003-3543-6587

Redaktor prowadzący / Managing Editor: dr inż. Tomasz Sałaciński 

https://orcid.org/0000-0002-4376-4081

Sekretarz / Assistant Editor: mgr Agnieszka Lewandowska, Magdalena Sławińska

      Redaktorzy tematyczni / Subject Editors

     - prof. dr hab. inż. Waldemar A. Trzciński (Military University of Technology, Warszaw, Poland) 

     - prof. dr hab. Leszek Wachowski (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)

     - https://orcid.org/0000-0003-13221-9803

     - prof. dr hab. Svatopluk Zeman (University of Pardubice, Czech Republic)

     Redaktor językowy / Linguistic Editor

      - Anthony Kosecki (DSTL, UK)


Wydawca / Publisher

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego

ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa

Łukasiewicz Research Network - Institute of Industrial Organic Chemistry

6 Annopol St., 03-236 Warsaw, Poland