RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC BOARD


 • dr inż. Krzysztof Bajdor
 •  dr hab. inż. Paweł Batko, prof. nadzw. AGH
 • prof. dr hab inż. Jolanta Biegańska
 •  dr. inż Daniel Buczkowski
 •  dr hab. inż. Krzysztof Cybulski, prof. GIG
 •  dr hab. inż. Bogdan Czajka, emerytowany prof. IMN (https://orcid.org/0000-0001-5406-9561)
 •  dr hab. inż. Bogdan Florczak
 • dr inż. Tomasz Gołofit
 •  dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski, prof. WAT
 •  prof. dr inż. Ján Lokaj
 • dr hab. inż. Paweł Maksimowski (https://orcid.org/0000-0003-0945-7149)
 •  prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda (https://orcid.org/0000-0003-3543-6587)
 •  dr hab. inż. Andrzej Papliński, prof. WAT (https://orcid.org/0000-0001-5286-3682)
 •  prof. dr hab. inż. Wincenty Skupiński
 •  dr inż. Jacek Sobala
 •  dr inż. Muhamed Sućeska
 • dr inż. Matuesz Szala
 •  prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński
 •  prof. dr hab. inż. Waldemar A. Trzciński
 •  prof. dr hab. Leszek Wachowski (https://orcid.org/0000-0003-13221-9803)

 •  prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski
 •  dr inż. Waldemar Witkowski
 •  dr hab. inż. Andrzej Wojewódka, prof. PŚl
 • dr inż. Roman Zakusylo (https://orcid.org/0000-0003-3823-4040)
 •  prof. dr hab. Svatopluk Zeman

 •  prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt

Dane osobowe / Personal data