RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC BOARD


 • dr inż. Krzysztof Bajdor
 •  dr hab. inż. Paweł Batko, prof. nadzw. AGH 
 •  prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło,
 •  dr hab. inż. Krzysztof Cybulski, prof. GIG
 •  dr hab. inż. Bogdan Czajka, emerytowany prof. IMN
 •  dr hab. inż. Bogdan Florczak, prof. IPO
 • dr inż. Tomasz Gołofit
 •  dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski, prof. WAT
 •  prof. dr inż. Ján Lokaj
 • dr hab. inż. Paweł Maksimowski
 •  prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda
 •  dr hab. inż. Andrzej Papliński
 •  prof. dr hab. inż. Wincenty Skupiński
 •  dr inż. Jacek Sobala
 •  dr inż. Muhamed Sućeska
 •  prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński
 •  prof. dr hab. inż. Waldemar A. Trzciński
 •  prof. dr hab. Leszek Wachowski

 •  prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski
 •  dr inż. Waldemar Witkowski
 •  dr hab. inż. Andrzej Wojewódka, prof. PŚl
 •  prof. dr hab. Svatopluk Zeman

 •  prof. dr hab. inż Bogdan Zygmunt

Dane osobowe / Personal data