RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC BOARD


- dr hab. inż. Paweł Batko, prof. nadzw. AGH

- dr inż. Karol Buchalik

- prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło,

- dr hab. inż. Krzysztof Cybulski, prof. GIG

- dr hab. inż. Bogdan Czajka, emerytowany prof. IMN

- dr hab. inż. Bogdan Florczak, prof. IPO

- prof. dr hab. Andrzej Książczak

- dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski, prof. WAT

- prof. dr inż. Ján Lokaj

- prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda

- dr hab. inż. Andrzej Papliński

- prof. dr hab. inż. Wincenty Skupiński

- dr inż. Jacek Sobala

- dr inż. Muhamed Sućeska

- prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński

- prof. dr hab. inż. Waldemar A. Trzciński

- prof. dr hab. Leszek Wachowski

- prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski

- dr inż. Waldemar Witkowski

- dr hab. inż. Andrzej Wojewódka, prof. PŚl

- prof. dr hab. Svatopluk Zeman

- prof. dr hab. inż Bogdan Zygmunt