Etyka / Ethics

Sources of all figures, photographs, tables or other parts of the manuscript that have previously appeared in any publication or are not the property of the Authors must be properly cited in the manuscript. Permission to republish these items must be obtained by the corresponding Author from the person or institution (the publisher) holding the copyright.

The Editor adheres to the Ethical Guidelines for Publication in Journals and Reviews of the European Association of Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS). In particular, it has to be stressed that all copyright infringement, especially:

  • plagiarism,
  • ghostwriting,
  • guest authorship,
are examples of serious misconduct in science. A paper which is an entire or partial misconduct will be rejected.

W pracy należy, zgodnie z wymaganiami, zacytować źródła wszystkich wykresów, zdjęć, tabel oraz innych fragmentów pracy zaczerpniętych z innych publikacji lub których Autorzy nie są właścicielami. Do zgłaszanej pracy należy dołączyć pisemną zgodę właściciela zapożyczonych elementów na ich opublikowanie w zgłaszanej pracy. Właściciela praw do wykorzystanych elementów należy poinformować o skutkach udzielenia zgody, w zakresie nabycia przez Instytut Przemysłu Organicznego praw do publikowania tych elementów, w ramach zgłaszanej pracy, zgodnie z ogólnie przyjętymi w redakcji zasadami.

Redakcja czasopisma Materiały Wysokoenergetyczne stosuje zasady etyczne Ethical Guidelines for Publication in Journals and Reviews opracowane przez European Association of Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS). W szczególności, należy podkreślić, że jakiekolwiek naruszenie praw autorskich, szczególnie:
  • plagiat, 
  • ukrywanie autorstwa,
  • nienależne uznanie autorstwa,
będą traktowane jako bardzo poważne naruszenie zasad działalności naukowej. Stwierdzenie w zgłaszanej pracy naruszenia zasad działalności naukowej powoduje, że zostanie ona odrzucona.