Rozmiar: 4625 bajtów

 

Orders or questions regarding Central European Journal of Energetic Materials (CEJEM) subscription outside Poland should be sent to our distributor by post or e-mail at the address:

Foreign Trade Enterprise
Ars Polona S.A.
25 Obrońców St.
03-933 Warsaw, Poland
Fax +48 22 509 86 40
e-mail: arspolona@arspolona.com.pl

Zamówienia na prenumeratę krajowa czasopisma Central European Journal of Energetic Materials (CEJEM)
prosimy przysyłać na poniższy adres:                                                                                                        

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego, Redakcja
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa
Fax +48 22 811 07 99
e-mail: journals@ipo.waw.pl