Wydawnictwo ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Organicznego publikuje recenzowane czasopisma naukowe oraz monografie z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; oraz dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki chemiczne). Nad wysokim poziomem wydawanych publikacji czuwa Rada Naukowa Wydawnictwa.

W dorobku Wydawnictwa ŁUKASIEWICZ - IPO znajdują się publikacje:

  • zwarte: poradniki, monografie, publikacje jubileuszowe: 
  • ciągłe: prace naukowe, czasopisma naukowe: