Wydawnictwo Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego publikuje recenzowane czasopisma naukowe oraz monografie z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; oraz dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki chemiczne). Nad wysokim poziomem wydawanych publikacji czuwa Rada Naukowa Wydawnictwa.

The Publishing of Łukasiewicz – Institute of Industrial Organic Chemistry publishes reviewed scientific journals and monographs in the field of engineering and technical science (chemical engineering; material engineering; mechanical engineering; environmental engineering, mining and power engineering/energetics) and the field of exact and natural sciences (chemical sciences). The Scientific Board of the Publishing watches over the high level of publications.


W dorobku Wydawnictwa Łukasiewicz - IPO znajdują się publikacje:

  • zwarte: poradniki, monografie, publikacje jubileuszowe: 
  • ciągłe: prace naukowe, czasopisma naukowe: